Citizen Charter

വ്യാവസായിക പൌരാവകാശ രേഖ

ജനാധിപത്യം എന്ന പ്രക്രിയ കൂടുതല്‍ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാകുന്നത് ഓരോ സര്‍ക്കാര്‍  വകുപ്പും ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ്‌. ഈ വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ഈ രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നു....Click here to Download

Contact Us

Directorate Of Industrial Training
4th & 5th Floor Labour Complex
PMG Junction
Vikas Bhavan
Thiruvananthapuram - 690 533
Email: detkerala@gmail.com
Ph: 0471 - 2303856